04.10.2010.
Rockwool - kamena vuna
Kamena vuna pruža izvrsnu toplinsku zaštitu. Zimi sprjeèava prodor hladnoæe, a ljeti topline u unutrašnjost.Izolacija je jedan od najuèinkovitijih naèina smanjenje potrošnje energije u zgradama i industriji.
Ekološki je potpuno prihvatljiva: izraðena je iz kamena i moguæe ju je reciklirati. Korištenjem kamene vune smanjujemo potrebu za fosilnim gorivima što smanjuje i emisije CO2 u atmosferu èime se ublažavaju klimatske promjene.

EUROKONT-M
Jablanska 74
10000 Zagreb

Telefon:
++ 385 1 38 62 228
++ 385 1 38 62 266
++ 385 1 38 62 258

Telefax:
++ 385 1 38 88 962

Poduzeće EUROKONT M d.o.o počelo je sa radom 1997. godine. Osnovna djelatnost kojom smo započeli rad je prodaja materijala za potrebe promidžbe, opremanje sajmova i izložbi. Tijekom godina širili smo svoju djelatnost i na pružanje usluga izrade grafike, kaširanja, plastificiranja i uokvirivanja i na taj način kompletirali našu ponudu.

Uz već poznate materijale: KAPA ploče, PVC ploče, prezentacijske i degustacijskte pultove - PROMOTORE, aluminijske složive konstrukcije – POP UP, banner sisteme, tepisone za sajmove - OROTEX, u posljednje vrijeme u našem prodajnom programu imamo i GUTBOND STYLE – fasadne aluminijske ploče i GUTBOND EASY - aluminijske sandwich ploče koje se koriste u marketingu.

Od 01.01.2000. godine radimo u vlastitom prostoru veličine 300 m² uz stalnu tendenciju proširenja skladišnog prostora.

Naš team broji svega 7 ljudi koji vrlo dobro surađuju međusobno a isto tako i sa svim našim poslovnim suradnicima.